Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2020 (Phần 6)

06/01/2021 15:07 Số lượt xem: 81

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện tháng 1 năm 2021 và dự kiến các tháng tiếp theo.

 

7. Phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh – Kinh Bắc; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát Ca trù, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, các làng nghề truyền thống tiêu biểu… gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện; đầu tư xây dựng khu Liên hợp thể dục, thể thao tỉnh tại khu đô thị Nam Sơn. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng và trong trường học; tiếp tục phát triển đội bóng chuyền nữ và đội bóng đá nam, nâng cao thành tích thi đấu trong nước, quốc tế.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và chất lượng công tác y tế dự phòng, đổi mới phương thức hoạt động của Y tế cơ sở. Xây dựng mạng lưới y tế dự phòng hoàn chỉnh, hiện đại, chủ động, đủ năng lực giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật, ưu tiên phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu. Mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tại trung tâm y tế tuyến huyện; đẩy mạnh điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính tại trạm y tế; thực hiện khám chữa bệnh từ xa theo lộ trình.

Nâng cao hiệu quả công tác dược, trang thiết bị, công nghệ thông tin, công trình y tế. Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Chương trình sức khỏe Việt Nam, bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Phấn đấu nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần; chăm lo phát triển con người một cách toàn diện; xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thí điểm kéo dài thời gian Ban Quản lý An toàn thực phẩm trực thuộc UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách có mức sống cao hơn trung bình của tỉnh; Các địa phương làm tốt công tác đi thăm, tặng quà và trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội hiệu quả, bền vững. Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công; chú trọng chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tập trung. Thực hiện tốt Chương trình việc làm và dạy nghề, mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, giới thiệu việc làm.

8. Tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường. Thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại huyện Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài; nghiên cứu thí điểm áp dụng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ sử dụng vi sinh bản địa (IMO) ở Gia Bình, đặc biệt tại các khu chăn nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn tại một số địa phương như Khắc Niệm, Phong Khê, Đại Bái, Châu Khê, Phú Lâm, Xuân Lai, Đại Lai.

Hoàn thành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh. Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai theo quy định và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân sử dụng đất. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định.

9. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Rà soát chất lượng cán bộ, thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm người đứng đầu các cấp trên các lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Thực hiện nghiêm minh công tác khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa công cụ quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện các chỉ số chất lượng quản trị địa phương (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hiệu quả quản trị và hành chính công; cải cách hành chính; sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin).

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh theo mô hình tập trung, dùng chung, tương tác hiệu quả với người dân; thu hút doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại, trở thành nền tảng thiết yếu cho nền kinh tế số; mở rộng phủ sóng Wifi, mạng di động 5G và mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao. Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu tập trung, hệ sinh thái dữ liệu mở; kịp thời ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến để tạo ra các kết quả đột phá trong quản lý, điều hành, trở thành một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

10. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, kê khai tài sản, thu nhập… Nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách trong thực thi nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng quy định các vụ án, vụ việc tham nhũng; ngăn chặn xử lý kịp thời “Tham nhũng vặt”; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm. Giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng, kéo dài, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm toán, kiểm tra…

11. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân" vững chắc. Xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viện hùng hậu với chất lượng cao, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa bội đội địa phương, dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh". Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ huyện Lương Tài, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Gia Bình bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công an nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để tạo điểm nóng, không bị động, bất ngờ; tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh môi trường, an ninh nguồn nước tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy mạnh vai trò công an xã cùng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; thực hiện các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Coi trọng việc nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

12. Tăng cường các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của địa phương nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với cấp địa phương tương ứng của một số nước; tăng cường tuyên truyền, quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để kêu gọi, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác với các doanh nghiệp để thực hiện các dự án, thiết lập quan hệ đối tác với những dự án có quy mô lớn, bền vững, dài hạn và hiệu quả cao đóng góp cho tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan toả tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, xử lý nghiêm các vi phạm.