Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2020 (Phần 5)

06/01/2021 15:06 Số lượt xem: 48

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện tháng 1 năm 2021 và dự kiến các tháng tiếp theo.

 

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển của năm 2021. Theo dõi sát, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động lớn và vấn đề mới phát sinh.

Tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Bắc Ninh là địa phương đã hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực và tại tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung, khu đông dân cư đến từ nhiều nơi khác nhau và cả cộng đồng. Tiếp tục tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia, doanh nghiệp và người nước ngoài cũng như đồng bào hồi hương vào Bắc Ninh với quy trình phòng dịch chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề từ các tác động của đại dịch Covid-19, nhất là trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ… và lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm, giảm thu nhập.

3. Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển của tỉnh song vẫn đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; các giải pháp để tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh để phát triển.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để vừa thúc đẩy xuất khẩu, vừa phát triển mạnh thị trường trong nước; trong đó chú trọng kích cầu tiêu dùng, phát triển hệ thống phân phối trong nước và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, duy trì Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức thường xuyên các kỳ hội chợ - triển lãm, các chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ xuất khẩu. Thực hiện hiệu quả đề án phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; các chương trình thương mại điện tử và hỗ trợ phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm; xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Chủ động khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại; khuyến khích phát triển các mô hình chợ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các trung tâm mua sắm, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi ở cả 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính về thuế và hải quan; đảm bảo quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả nguồn thu. Ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận, trốn thuế; áp dụng hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá kết hợp quản lý thuế để ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, đầu cơ găm hàng thao túng thị trường.

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng và công tác quản lý vốn đầu tư, nhất là đầu tư công; chủ động chuẩn bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức và các quy định của pháp luật có liên quan để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực.

Đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, quyết liệt xử lý nợ xấu. Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hạn chế “tín dụng đen”. Huy động và phân bổ vốn tín dụng phù hợp; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh; tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.

Tích cực cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh. Tạo các điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tạo động lực cho phát triển kinh tế. Tích cực triển khai đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, hình thành chuỗi cung ứng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp tập trung VSIP 2; Yên Phong 2C; Nam Sơn – Hạp Lĩnh…; hình thành Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp; xây dựng khu công nghệ cao, cụm công nghiệp liên kết, hỗ trợ và cụm ngành điện tử, tin học. Hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách ưu đãi, tham gia các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị.

Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng lịch thời vụ phù hợp, chuẩn bị vật tư, cây con giống và làm tốt công tác bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh, dự báo thiên tai. Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, quản lý tốt công tác giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Tập trung phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh quy mô lớn, chất lượng cao. Phấn đấu tăng trên 10% số trang trại hiện có. Xây dựng một số mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; Xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai xây dựng nông thôn theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 phấn đấu ít nhất có 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và 30% đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị. Thu hút các nhà đầu tư sớm triển khai các khu đô thị, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, các trường đại học, trung tâm mua sắm mang tầm quốc tế, khu liên hợp, dịch vụ nông sản, chợ đầu mối cấp vùng, phát triển du lịch cộng đồng dựa trên di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh, du lịch tâm linh, làng nghề và nông nghiệp sinh thái.… Chú trọng dịch vụ cho các khu công nghiệp, nhất là cung cấp lương thực, thực phẩm, suất ăn công nhân, dịch vụ môi trường, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và đảm bảo an ninh, trật tự, nhà ở, vận tải…

Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và lớn, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, liên kết hiệu quả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 315/KH – UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ sở tiếp cận các chính sách và công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển.

5. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 để tạo điều kiện dẫn dắt các hoạt động phát triển và khắc phục những bất lợi về năng lực cạnh tranh, củng cố lại tiềm năng và lợi thế phát triển. Tiếp tục thực hiện các định hướng xây dựng vùng tỉnh, hoàn thiện việc điều chỉnh các quy hoạch chung các đô thị để sớm đưa Thị xã Từ Sơn thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; các huyện Yên Phong, Quế Võ trở thành thị xã; đô thị Lim mở rộng lên đô thị loại IV. Tiếp tục rà soát, tập trung đầu tư các tiêu chí còn thiếu, các công trình hạ tầng, phát triển đô thị đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan và trật tự xây dựng, đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, có tính liên kết, phát triển vùng và hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật quan trọng, khu nghiên cứu và đào tạo, làng đại học để tiếp tục thu hút các trường Đại học. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở công nhân với đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ. Tập trung thu hút các nhà đầu tư đô thị lớn, có ưu thế trong xây dựng các khu nghỉ dưỡng thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại của tỉnh, thay thế những doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả để nâng cao mức tăng trưởng cho tỉnh trong thời gian tới.

6Nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, bảo đảm đủ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; đa dạng hóa các hình thức kết nối cung – cầu lao động. Tăng cường kỷ cương, nền nếp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học và tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; sắp xếp, phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp khoa học. Củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân; phấn đấu sớm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng. Nâng cao năng suất lao động, ý thức kỷ luật, tính chuyên nghiệp của người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn với hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong doanh nghiệp.

Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đánh giá sự đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) góp phần bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, khả năng nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu và làm chủ các tiến bộ, nâng cao năng lực tiếp cận và thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoàn thành hạ tầng khu công nghệ cao nhằm tập trung, ươm tạo và chuyển giao công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; xây dựng và tổ chức mạng lưới hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.