Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổng kết hoạt động năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

06/01/2021 15:11 Số lượt xem: 88

Chiều ngày 31/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổng kết hoạt động năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xuân - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đ/c Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn; Ban chấp hành công đoàn; trưởng, phụ trách các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã nghe tóm tắt các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo tổng kết công đoàn; Báo cáo tài chính công đoàn; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo tài chính năm 2020 của Sở và các bài tham luận nhằm nhấn mạnh được những kết quả đã đạt được năm 2020, tồn tại, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Quang Thành - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở ký giao ước thi đua năm 2021 với sự chứng kiến của các đ/c Lãnh đạo Sở, trưởng, phụ trách các phòng, đơn vị.

          (Ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch công đoàn)

 Năm 2020, với sự nỗ lực quyết tâm tham gia hiệu quả các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức, Công đoàn Sở vinh dự được nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.

(Đ/c Giám đốc Sở trao Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho BCH Công đoàn Sở)

Kết thúc Hội nghị, đ/c Giám đốc Sở kết luận những nhiệm vụ trọng tâm các phòng, đơn vị cần triển khai trong năm 2021 để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị CBCCVC đã đề ra./.