CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

25/03/2020 10:12 Số lượt xem: 50547

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;

I. Lãnh đạo Trung tâm

1. Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thế Tề

- Điện thoại DĐ: 0988.672.171

- Địa chỉ Email: thetebn@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Bùi Minh Thông

- Điện thoại DĐ: 0912.325.529

- Địa chỉ Email: bmthong6405@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Diêm Mạnh Hùng

- Điện thoại DĐ: 0936.688.444

- Địa chỉ Email: diemmanhhung.tvdt@gmail.com

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Hùng

- Điện thoại DĐ: 0912.026.180

- Địa chỉ Email: thaiuyenbn@gmail.com

II. Các phòng trực thuộc Trung tâm

1. Phòng Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư

- Trưởng phòng: Trần Thị Tình

+ Điện thoại DĐ: 0917.792.579

+ Địa chỉ Email: tinhkhdt@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Kim Văn Phu

+ Điện thoại DĐ: 0915.892.839

+ Địa chỉ Email: kimsungphu@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Bùi Văn Tùng

+ Điện thoại DĐ: 0969 745 685

+ Địa chỉ Email: buivantung1985@gmail.com

2. Phòng Tư vấn đấu thầu

- Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hùng

+ Điện thoại DĐ: 0972.717.339

+ Địa chỉ Email: nguyenviethung1982@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Ngô Sỹ Thành

+ Điện thoại DĐ: 0986.612.677

+ Địa chỉ Email: sithanhng@gmail.com

3. Phòng Tư vấn đầu tư xây dựng

- Trưởng phòng: Nguyễn Như Việt

+ Điện thoại DĐ: 0975.178 693.

+ Địa chỉ Email: trangvietphong@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Công

+ Điện thoại DĐ: 0904.613.457 – 0981.397.787

+ Địa chỉ Email: ngoccong88@gmail.com

4. Phòng Xúc tiến du lịch

- Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thuận

+ Điện thoại DĐ: 0941.015.828

+ Địa chỉ Email: ducthuanvhbn@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Thu

+ Điện thoại DĐ: 0916.848.277

+ Địa chỉ Email: thulinh2007@gmail.com

5. Phòng Xúc tiến thương mại

- Trưởng phòng: Nguyễn Công Thành

+ Điện thoại DĐ: 0949.824.919

+ Địa chỉ Email: thanh.xttmbn@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Chiến

+ Điện thoại DĐ: 0949.824.919

+ Địa chỉ Email: hongchiendc@gmail.com

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiền

+ Điện thoại DĐ: 0979.926.983

+ Địa chỉ Email: hientm83@gmail.com

6. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Chất

+ Điện thoại DĐ: 0948.125.819

+ Địa chỉ Email: thanhchat2011@gmail.com