Dịch Vụ Lập Hồ Sơ Dự Án Đầu Tư

13/08/2020 09:59 Số lượt xem: 11894

Lập hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư

- Lập hồ sơ cấp chủ trương đầu tư: 10.000.000 đồng

- Lập hồ sơ thay đổi, điều chỉnh: 5.000.000 - 10.000.000 đồng