CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

25/03/2020 10:15 Số lượt xem: 11824

1. Về thông tin và quản lý

a) Thu thập, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội, phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh;

b) Thực hiện các dịch vụ về thông tin kinh tế xã hội, quy hoạch và phát triển;

c) Biên tập và phát hành bản tin Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh theo dạng tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ http://skhdt.bacninh.gov.vn ;http://itpc.bacninh.gov.vn/ nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, đồng thời thông tin, giới thiệu cho các nhà đầu tư quan tâm tới địa bàn tỉnh Bắc Ninh, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh;

d) Biên tập xuất bản “Bản tin kinh tế đối ngoại tỉnh Bắc Ninh” hàng quý, tổng hợp và cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Cung cấp thông tin du lịch; nghiên cứu xây dựng sản phẩm, thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường du lịch. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh Bắc Ninh;

e) Phối hợp tổ chức xây dựng, quản lý và thực hiện “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh”;

g) Xây dựng các kênh thông tin, thu thập, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin và xử lý thông tin để phục vụ cho công tác lãnh đạo, thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch của địa phương; cung cấp các thông tin về du lịch ở địa phương và các thông tin về thị trường du lịch trong và ngoài nước theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch và của khách du lịch;

h) Tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành các ấn phẩm du lịch, các sản phẩm đọc, nghe, nhìn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (bao gồm cả xây dựng, quản lý vận hành website du lịch); tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị để tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch tại địa phương, trong nước và quốc tế do cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Hoạt động xúc tiến

a) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư:

+ Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư;

+ Xác định khả năng của các đối tác trong các dự án đầu tư; Giới thiệu các đối tác đầu tư;

+ Nghiên cứu cơ hội đầu tư, thị trường, tiềm lực phát triển kinh tế, làm cầu nối giữa các bên trong các hoạt động đầu tư;

+ Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá trình độ công nghệ, tình trạng thiết bị, xác lập giá trị tài sản góp vốn… giúp các nhà đầu tư có quyết định đúng đắn khi lập và triển khai dự án đầu tư;

+ Chắp nối quan hệ với các tổ chức quản lý như: lao động, tài chính, địa chính, quy hoạch, môi trường… để giúp cho việc giải quyết đơn giản thủ tục đầu tư;

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế;

+ Tham gia giúp Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số nội dung có liên quan tới công tác xúc tiến đầu tư theo quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

b) Các hoạt động xúc tiến thương mại:

+ Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại;

+ Thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về xúc tiến thương mại; phối hợp tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm; tập huấn đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật kinh doanh thương mại; tổ chức hội nghị giao thương, giao dịch thương mại trong và ngoài nước...

+ Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch về thương hiệu hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh nâng cao kỹ năng xây dựng thương hiệu, quảng bá và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

+ Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử;

+ Tổ chức quản trị, vận hành trang thông tin xúc tiến thương mại (bacninhtrade.com.vn) và sàn thương mại điện tử Bắc Ninh (ecombacninh.vn) nhằm cung cấp thông tin thị trường phục vụ công tác quản lý của các cấp, ngành và hỗ trợ doanh nghiệp giao dịch thương mại điện tử.

c) Các hoạt động xúc tiến du lịch:

          + Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch;

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở địa phương; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về xúc tiến, quảng bá du lịch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư, hợp tác, liên kết đầu tư, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào hoạt động du lịch của tỉnh;

+ Tổ chức nghiên cứu xây dựng, thí điểm triển khai thực hiện các sản phẩm, và định hướng thị trường khách du lịch phục vụ cho công tác hoạch định của cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch ở địa phương;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh;

+ Dịch vụ du lịch: Dịch vụ tổ chức các sự kiện, Đại lý du lịch, Đại lý phòng vé máy bay cấp 2.

3. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn

a) Cung cấp các dịch vụ công và tổ chức tư vấn các dịch vụ đầu tư:

- Tư vấn và tham gia lập các dự án phát triển cho từng ngành và từng cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, thị trường, thương mại, tài chính và quản lý doanh nghiệp;

- Lập hồ sơ tư vấn chọn thầu trong các lĩnh vực;

- Hướng dẫn triển khai, theo dõi và đánh giá dự án;

- Lập hồ sơ cấp giấy phép đầu tư, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

- Lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật; Lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra bản vẽ-tổng dự toán; thẩm định kết quả đấu thầu; giám sát thi công công trình; Lập các thủ tục về cấp điện, nước, phòng cháy-chữa cháy; Chắp nối với các đơn vị lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, thời gian trong đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi được cấp phép đầu tư;

- Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh; mở chi nhánh, văn phòng đại diện; Xây dựng đề án về sắp xếp, tổ chức và quản lý cho các doanh nghiệp; Liên kết mở lớp đào tạo theo nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

- Dịch vụ tư vấn sau cấp đăng ký kinh doanh: Tư vấn lập hồ sơ các thủ tục về mở tài khoản ngân hàng, thủ tục về thuế, kế toán; tư vấn hồ sơ đăng ký chữ ký số; lập hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường; tư vấn lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Soạn thảo văn bản kêu gọi đầu tư;

- Xây dựng các hồ sơ dự án khả thi, đơn xin, hợp đồng, điều lệ và các văn bản khác có liên quan cho các đơn vị đầu tư trong và ngoài nước; các dự án đổi mới công nghệ và sản phẩm, các dự án về tổ chức và quản lý cho các doanh nghiệp;

- Lập hồ sơ mời thầu; Tư vấn xét thầu;

- Dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu;

- Tư vấn quản lý, điều hành dự án;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Thẩm định  kết quả đấu thầu.

b) Cung cấp các dịch vụ công và tổ chức tư vấn dịch vụ trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương hiệu và thương mại điện tử nhằm hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

- Về xúc tiến thương mại:

+ Cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực xúc tiến thương mại;

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến xúc tiến thương mại: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm; trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, khuyến mại; tư vấn marketing; môi giới ký kết hợp đồng...

- Về công tác thương hiệu

+ Cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thương hiệu;

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về thương hiệu: Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; thiết kế nhãn hiệu hàng hóa; đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý...

- Về công tác thương mại điện tử

+ Cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thương mại điện tử;

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ về thương mại điện tử: Xây dựng và quản trị website  bán hàng; quảng cáo thương mại điện tử...

c) Cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ liên quan đến du lịch. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch thuật, hướng dẫn các đoàn khách, đoàn khảo sát tuyến, điểm du lịch để xây dựng chương trình, tour du lịch trong tỉnh; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và tiếp thị du lịch.

d) Thực hiện các dịch vụ có liên quan:

- Nối mạng Internet cung cấp thông tin, cập nhật cho lãnh đạo Sở và các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu;

- Dịch thuật các văn bản và tài liệu liên quan đến đầu tư;

- Các dịch vụ liên quan đến dự án phát triển công nghệ, thương hiệu: thiết kế Website, quảng bá thông tin trên mạng, bản quyền phầm mềm, cập nhật và cung cấp thông tin theo yêu cầu;

- Làm việc cho các đoàn chuyên gia nước ngoài, giúp doanh nghiệp trong quá trình thực hịên đầu tư;

 - Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, xác định giá trị của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Sản xuất con dấu theo quy định của pháp luật.

4. Về Đào tạo

a) Tham gia tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05/ 05 /2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Đào tạo khởi sự thành lập doanh nghiệp: cung cấp những thông tin cần thiết về luật pháp, chính sách của Đảng và nhà nước, những quy định về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; những kiến thức và kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh;

c) Đào tạo quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các khoá đào tạo về quản lý kinh doanh tổng hợp; tăng cường năng lực quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các khoá đào tạo về quản trị marketing; trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lập kế hoạch tiếp thị, kỹ năng tiếp thị, kỹ năng để tham gia hôi trợ, triển lãm thông qua các khoá đào tạo nghiệp vụ về kế hoạch, kỹ năng tiếp thị, tổng hợp; Tăng cường năng lực quản lý tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các khoá đào tạo về quản trị tài chính - kế toán; Tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật công nghệ;

d) Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở địa phương;

đ) Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của tỉnh, theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của các hiệp hội, hội ngành hàng và doanh nghiệp.

5. Các nhiệm vụ khác

a) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo quy định của cấp trên;

b) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức, lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.